Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.
– Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Med en anmälningsplikt skulle vi få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial som används i Sverige, säger Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om nanomaterial.
Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.
Kemikalieinspektionens förslag, som lämnas över till regeringen i dag (den 1 december) , innebär att företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial. Läs hela pressmeddelandet.