Den 25 november firade Chalmers Industriteknik 30 år. Detta firades med ett jubileumsseminarium med inbjudna talare och presentationer av projekt som stiftelsen arbetar med. Bland annat presenterade Helena Theander projektet SIO Grafen.

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsområde som koordineras från Chalmers Industriteknik med syfte att främja kommersialiseringen av produkter och tjänster med nanomaterialet grafen. Projektets mål är bland annat att år 2017 ha tre svenska grafenprodukter på marknaden samt att minst tio företag satsat på grafeninnovation. För att åstadkomma detta behövs en nära samverkan mellan olika branscher och verksamheter, menade Helena.