1.100 Åsalie

En nationell nanostrategi, utökade anslag till säkerhetsforskning och tätare samarbete med EU för reglering av nanomaterial – det är några punkter som SwedNanoTech tar upp i sitt remissvar till betänkandet Säker utveckling! – Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial.