När: Onsdagen den 4 april, kl.16:00
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Efter förhandlingarna berättar Lars Leijonborg, föreningens avgående ordförande, ur sin nya bok om några dramatiska politiska vägval i forskningspolitiken som han varit inblandad i.

Alla handlingar rörande årsmötet, såsom resultat- och balansräkning, revisions-berättelse, verksamhetsberättelse för 2017 samt valberedningens förslag kommer dels att finnas tillgängliga på SwedNanoTechs hemsida en vecka före mötet, dels delas ut på årsmötet.