Den 15 december presenterade föreningen Vetenskap & Allmänhet resultatet av sin årliga undersökning om allmänhetens förtroende för forskare. I år var det för första gången med en fråga om allmänhetens uppfattning om nanoteknologi.

Frågan handlade om hur viktigt den tillfrågade anser det är att Sverige satsar statliga medel på forskning inom nanoteknologi för att utveckla nya medicinska behandlingsmetoder. Av de tillfrågade tyckte hela 83 procent att det var mycket viktigt att satsa på den typen av forskning.