Stamcellsforskning har potential att utveckla nya behandlingsformer mot sjukdomar som idag är obotliga, så som diabetes och Alzheimers. Företaget Cline Scientific har tagit fram en teknik som med hjälp av nanoteknik förenklar odling av stamceller för medicinsk forskning.

En stamcell är en speciell sorts cell som har förmågan att utvecklas till olika typer av celler. Nya behandlingsformer med stamceller har enorm potential för sjukdomar som idag är svåra eller omöjliga att behandla.

Diabetes, Alzheimers och Parkinsons är bara några exempel på sjukdomar där stamceller kan komma att innebära medicinska genombrott.