NanoForum 2015, SwedNanoTechMed 140 deltagare, en fullsatt utställning och ett späckat schema hölls NanoForum: 2015 den 16 april. Bland talarna fanns representanter för svenska nanoprojekt och initiativ samt fyra nominerade företag till utmärkelsen Årets nanoföretag 2015. Nanopionjären och författaren Dr. Eric Drexler höll öppningstalet.

Dr. Eric Drexler beskrivs som en föregångsman och visionär inom nanoteknologi och var under 1980-talet med och introducerade begreppet nanoteknik för en bredare publik. Under sitt öppningstal på NanoForum förklarade Eric hur nanoteknik kan komma att revolutionera våra tillverkningsmetoder genom att utveckla produktionstekniker där vi tillverkar material och komponenter bottom-up. Med bottom-up menas att tillverkningsprocessen är otroligt miniatyriserad och att material och komponenter byggs upp nerifrån och upp, atom för atom. Att i industriell skala kunna tillverka saker bottom-up är en framtidsvision, men trots att det dröjer många år tills dess går utvecklingen ständigt framåt.