red_2_cut_DSCN0876Föreningen SwedNanoTech har beviljats anslag på 500 000 kronor från ÅForsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, för projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”.

Det beviljade projektet, ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”, syftar till att i nära dialog med företag och industri formulera konkreta frågeställningar som sedan matchas med relevant kompetens från svenska universitet och institut.

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft.

Läs artikeln