web_red_DSCN6207Vad är nanoteknik? Den frågan försökte Malin Alsved, student vid Lunds universitet, besvara för elever på Sätraskolan i Stockholm under två inspirationsföreläsningar. I publiken satt elever från årskurs 7-9.

– Ordet nano kommer ifrån det grekiska ordet nanos, som betyder dvärg, börjar Malin Alsved. En nanometer är en miljarddels meter. I naturen är nanoteknik inget nytt. Naturens nanoteknik finns exempelvis under geckoödlans fotsulor vilket tillåter dem att gå obehindrat upp-och-ner eller på lodräta ytor. Även lotusbladens självrengörande egenskap är en effekt av nanoteknik. Det är nanosmå strukturer på bladens yta som gör att vattendroppar formas till nästan perfekta sfärer som enkelt rullar av bladet och tar smutspartiklar och damm med sig, berättar Malin.