DSCN3925

Nanoforskning i världsklass, en djupdykning i industrins innovationsbehov och europeiska exempel på lyckade samverkansprojekt. Den 13 – 14 oktober hölls NanoForum: Connect i Lund.

Konferensen NanoForum: Connect var ett samarrangemang mellan SwedNanoTech och Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.  Konferensen kombinerade Nanometerkonsortiets årsmöte med en matchmaking- och föreläsningsdag på initiativ av SwedNanoTech.