2015-12-01 |

Kemikalieinspektionen föreslår anmälningsplikt för nanomaterial


Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.
– Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Med en anmälningsplikt skulle vi få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial som används i Sverige, säger Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om nanomaterial.
Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.
Kemikalieinspektionens förslag, som lämnas över till regeringen i dag (den 1 december) , innebär att företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial. Läs hela pressmeddelandet.Comments are closed.