Nyheter

2014-10-21 |

Nanoteknik i fokus på NanoForum: Connect

Nanoforskning i världsklass, en djupdykning i industrins innovationsbehov och europeiska exempel på lyckade samverkansprojekt. Den 13 – 14 oktober hölls NanoForum: Connect i Lund. Konferensen NanoForum: Connect var ett samarrangemang mellan SwedNanoTech och Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.  Konferensen kombinerade Nanometerkonsortiets årsmöte med en matchmaking- och föreläsningsdag på initiativ av SwedNanoTech.

Läs mer


2014-10-06 |

Projektet Påverkansplattform om nanosäkerhet och nanomaterial igång

Den 20 augusti hölls det första, inledande mötet för projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial. Projektet, som sträcker sig till mars 2015, koordinas av NordMiljö i samarbete med SwedNanoTech. Påverkansplattformen är ett Vinnova-projekt med syftet att samordna och integrera kunskap, expertis, resurser och verksamheter på olika nivåer och i olika sektorer i Sverige för att…

Läs mer


2014-06-18 |

SwedNanoTech får halv miljon för nanoprojekt

Föreningen SwedNanoTech har beviljats anslag på 500 000 kronor från ÅForsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, för projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”. Det beviljade projektet, ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”, syftar till att i nära dialog med företag och industri formulera konkreta frågeställningar som sedan matchas med relevant kompetens från svenska universitet och institut.

Läs mer


2014-05-30 |

Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet

SwedNanoTech och NordMiljö AB har fått Vinnovas uppdrag att skapa en nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial inom Horisont 2020. Syftet är att mobilisera svenska aktörer inom dessa områden, identifiera tema som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn och skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020…

Läs mer


2014-05-30 |

Caroline studerar effekter av nanopartiklar i miljön

Nanopartiklars effekt på sjöar och vattendrag var tema när Caroline Jonsson, forskare från Göteborgs universitet, föreläste den 22 maj. Föreläsningen var den sista i serien om nanoteknik som arrangerades av SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet. Nanoteknik erbjuder många möjligheter på grund av sina speciella egenskaper. Samma egenskaper måste även undersökas noggrant för att klargöra hur…

Läs mer


Sorry, no posts matched your criteria.