NanoForum

NanoForum är en heldagskonferens som arrangeras av SwedNanoTech. Syftet med konferensen är att ge en övergripande bild av aktuell nanoteknologi. Konferensen gör nedslag i forskning, entreprenörskap och lagstiftning med anknytning till nanoteknik. Under konferensen arrangeras en företagsutställning som är kostnadsfri för SwedNanoTechs medlemmar och samarbetspartners. Det går naturligtvis bra att ställa ut även om man inte är medlem eller samarbetspartner.

NanoForum har arrangerats under fem år. Sedan tre år tillbaka delas utmärkelsen Årets nanoföretag ut. Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma ett ungt, ansvarsfullt företag med en tydlig nanoteknisk profil.

Läs mer:
Om Årets nanoföretag
”EU, kommunikation och entreprenörer på NanoForum 2014”
”Stor uppslutning på NanoForum 2013”


NanoForum: Connect

Konferensen NanoForum: Connect arrangerades för första hösten 2014. Konferensen var ett samarrangemang mellan SwedNanoTech, Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet och Enterprise Europe Network.

NanoForum: Connect kombinerade Nanometerkonsortiets årsmöte med en föreläsnings- och matchmakingdag på initiativ av SwedNanoTech. Konferensen lockade ca 250 personer och hölls i Lund den 13 -14 oktober.

Läs mer:
”Nanoteknik i fokus på NanoForum: Connect”