2014-06-18 |

SwedNanoTech får halv miljon för nanoprojekt


Föreningen SwedNanoTech har beviljats anslag på 500 000 kronor från ÅForsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, för projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”.

red_2_cut_DSCN0876

Åsalie Hartmanis, VD, SwedNanoTech.
Foto: SwedNanoTech

Det beviljade projektet, ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”, syftar till att i nära dialog med företag och industri formulera konkreta frågeställningar som sedan matchas med relevant kompetens från svenska universitet och institut.

Syftet med projektet är att lyfta svenska företags efterfrågan av innovativa och hållbara lösningar baserade på nanoteknologi, samt visa på nanoteknologins betydelse för svensk konkurrenskraft.

− Nanoteknik har potential att bidra till betydande tillväxt inom ett flertal sektorer inom svenskt näringsliv, säger Åsalie Hartmanis, VD på SwedNanoTech. Förutsättningarna är goda då Sverige har ett flertal nyskapande företag samtidigt som vi även har ledande akademisk forskning.

Projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft” kommer att pågå under ett år och avslutas i december 2015.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta:

Åsalie Hartmanis, VD, SwedNanoTech, +46 70-375 7383, asalie.hartmanis@swednanotech.comComments are closed.