2014-10-06 |

Projektet Påverkansplattform om nanosäkerhet och nanomaterial igång


Den 20 augusti hölls det första, inledande mötet för projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial.

Projektet, som sträcker sig till mars 2015, koordinas av NordMiljö i samarbete med SwedNanoTech. Påverkansplattformen är ett Vinnova-projekt med syftet att samordna och integrera kunskap, expertis, resurser och verksamheter på olika nivåer och i olika sektorer i Sverige för att effektivare kunna påverka kommande Horizon 2020-utlysningar och öka den svenska närvaron i kommande EU-projekt.

Det är framförallt EU-projekt inom området Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing (H2020-NMP+B) som prioriteras.

swe-nor

Under mötet hölls presentationer av Katrin Danerlöv från Vinnova, Michael Persson från AkzoNobel, Elin Simonsson från KEMI, Bengt Fadeel från Karolinska Institutet och Mats Bohgard från Lunds universitet.


Vill du veta mer om projektet? Kontakta:

Rune Karlsson, NordMiljö (koordinator för projektet)
+46 708 398480
rune.karlsson@nordmiljo.se

Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech (partner i projektet)
+4670 375 7383
asalie.hartmanis@swednanotech.comComments are closed.