2014-12-01 |

Hallå där…


HANNE EVENBRATT, Director of Product Development, Cline Scientific

red_Hanne_EvenbrattVad är Cline Scientific för typ av företag?

– Vi är ett litet, relativt nystartat företag med rötterna i fysik, hjärtat i Life Science och fingrarna sammanflätade med framför allt stamcellsforskningen.

Ursprunget till företaget är en patenterad teknik för att tillverka gradienter av nanopartiklar på en yta. Vi har hittat många användningsområden för en sådan produkt, men de flesta kunderna har vi i dagsläget som sagt inom stamcellsforskning.

Vad är så speciellt med just er produkt?

– Vår produkt är rätt cool. I och med gradienten av nanopartiklar kan vi binda in i princip vilka biomolekyler som helst efter detta mönster. På så vis efterhärmar vi naturens sätt att styra cellmigration, cellutveckling etc. Våra kunder kan odla sina celler på våra gradienter av oftast två olika biomolekyler och på så vis exempelvis hitta de optimala förhållandena för att deras celler ska utvecklas som önskat.

När denna perfekta miljö har hittats kan vi göra en ny yta med de önskade förhållandena så att exakt styrd reproduktion är möjlig. Bara genom att erbjuda en gradient av biomolekyler med en precision på nanonivå möjliggörs en helt ny nivå och nya genombrott för stamcellsforskarna.

Varför är stamceller så spännande?

– Stamceller är en sorts celler som kan bli vilka andra celler som helst. Detta kan användas medicinskt på många olika sätt. Exempelvis finns det forskare som jobbar med att odla nya organ för att vi i framtiden ska slippa organdonationer. Andra forskare letar efter sätt att bota obotliga sjukdomar med hjälp av så kallade stamcellsterapier. Ännu har forskningen inte nått en nivå redo för sjukvården, men med dessa briljanta forskares hårda slit och smarta lösningar är det nog inte långt borta.

Clines produkter är unika i sin form på marknaden i dagsläget och kan vi få möjligheten att bara vara en liten, liten pusselbit på vägen till en bot för exempelvis diabetes så är vi oerhört lyckliga för det.

Från Nyhetsbrev nr.9 2014 – november. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.