2015-01-30 |

Hallå där…


CHARLOTTA NILSSON, universitetslektor i tillämpad kärnfysik och programledare för civilingenjörs­ programmet Teknisk nanovetenskap på Lunds Tekniska Högskola.

C_N_redLTH är den enda högskolan i Sverige som erbjuder en civilingenjörsutbildning i nanovetenskap. Vad är så speciellt med just den utbildningen?

­ Det speciella med civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap är dess tvärvetenskapliga bredd samt fokus på den lilla skalan.

Under programmets tre första år (obligatoriet) får teknologerna läsa grundkurser såväl i fysik och elektronik som i kemi och biologi, vilket inte är vanligt på civilingenjörsutbildningar. Den gemensamma nämnaren för dessa grundkurser är perspektivet på nanometernivå.

Givetvis läser teknologerna även klassiska ingenjörsämnen som t.ex. matematik, programmering, reglerteknik och matematisk statistik.

Utbildningen startade 2003. Har intresset och söktrycket för utbildningen förändrats sedan starten?

­ Intresset och söktrycket har varit gott ända sedan starten. Det som har förändrats är snarare det faktum att utbildningen inte längre är ny och okänd, utan att den nu, drygt 10 år senare, är ett etablerat utbildningsprogram bland andra civilingenjörsutbildningar.

Vilken typ av jobb har studenter från utbildningen fått efter sin examen?

­ Utexaminerade civilingenjörer i teknisk nanovetenskap återfinner man i vitt skilda branscher ­ både hos klassiska ingenjörsarbetsgivare och hos mer nanonära. Vanliga jobbtitlar är ingenjör, (management)konsult, projektledare och analytiker. Knappt hälften av de utexaminerade har valt att gå vidare med forskarstudier.

Från Nyhetsbrev nr.1 2015 – januari. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.