2015-02-27 |

Hallå där…


THOMAS SWAHN, föreståndare på Myfab.

red_SwahnVad är Myfab för något?

Myfab är Sveriges forskningsinfrastruktur för renrumsbaserad nanoteknik och består av laboratorierna vid Chalmers, KTH samt Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Man kan se Myfab som en jättestor, state­of­the­art gör­det­själv­verkstad där man tillhandahåller instrument, användarstöd och utbildning.

Via det webb-baserade bokningssystemet Myfab LIMS kan man hitta information om alla de 600 instrumenten, vilka experter man kan kontakta, priser etc., och planera sina experiment vid ett eller flera Myfab-labb. Under 2014 erbjöd Myfab tjänster inom både forskning och produktutveckling till över 650 användare från akademi och 80 företag. Från och med 1 januari 2016 är också Lund NanoLab en del av Myfab.

Vem startade Myfab och varför?

– Myfab startades 2004 gemensamt av Chalmers, KTH och Uppsala universitet, och har utvecklats i flera steg sedan dess. Man skapade på så sätt nationell samordning och samverkan för effektivt nyttjande och utveckling av de stora investeringarna man gjorde i renrumsmiljöerna. Genom driftsbidrag från Vetenskapsrådet får användarna öppen access till hela Myfab oavsett var man kommer ifrån. Myfab finns på plats nära de största användargrupperna vid värduniversiteten, och de olika Myfab­laboratorierna utvecklar sina expertprofiler i samarbete med lokala forskningsavdelningar.

Den 21­-22 april arrangerar Myfab ett användarmöte i Lund tillsammans med den norska motsvarigheten NorFab. Vad kan man som besökare förvänta sig av det mötet?

­ Som besökare kommer man kunna lära sig en hel del om vilka möjligheter som finns tillgängliga i renrumslaboratorierna, liksom få möjlighet till att träffa andra användare under trevliga former. Målgruppen för mötet är våra egna labbanvändare; kärnan i mötesprogrammet är ett större antal tutorials om de viktigaste processerna som Myfab tillhandahåller.

Därtill har vi fyra inbjudna talare som ger inspirerande presentationer, ett om nanoteknik, ett om nanosäkerhet, ett specialföredrag om grafen samt ett om entreprenörskap som tar utgångspunkt i ett Myfab­labb. I år bjuder vi också in deltagare från Danmark och Finland och vi har en vision att utveckla mötet till ett nordiskt användarmöte.

Från Nyhetsbrev nr.2 2015 – februari. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.