2015-04-02 |

Hallå där…


ULF E ANDERSSON, projektledare, Naturvårdsverket

cut_Ulf-e-AnderssonNaturvårdsverket släppte nyligen rapporten Spetsteknik för miljömålen*. Hur har arbetet med rapporten sett ut?

Vi har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört fyra tankesmedjor med över 50 kvalificerade deltagare, som visat på nyttorna men också hindren för större marknadsupptag av nanoteknik och de andra spetsteknikerna.

Vi har lagt fram förslag till regeringen om hur spetsteknikerna kan få större genomslag och då bidra till att vi når miljömålen snabbare, och även visat på möjligheterna med spetsteknikerna både nu och i en nära framtid.

Vilka ser ni som de största utmaningarna i Sverige för att utveckla nya produkter och tjänster med spetsteknik, så som nanoteknik?

Efterfrågan på produkter med stor miljönytta och god ekonomi måste stärkas. Branschen borde bli duktigare på att lyfta fram miljönyttan och andra samhällsnyttor med sina produkter, risker måste bedömas vetenskapligt och vägas mot nyttorna. Kunder, kundernas kunder och myndigheter bör ställa högre men uppnåeliga krav på produkternas miljönytta och ekonomi.

Hur kan exempelvis kommuner bli bättre beställare av produkter och tjänster med spetsteknik?
­

Kommunerna och andra kunder bör bli mer medvetna om vilka goda produkter som faktiskt finns redan idag, och även de som kan komma framöver. Spetsteknikerna kan vara en viktig del i en hållbar stadsutveckling. Innovationsupphandling, innovationstävlingar och bättre omvärldsbevakning kan stärka kommunernas kravställande och upphandling.

*Rapporten Spetsteknik för miljömålen är resultatet av ett regeringsuppdrag där syftet var att undersöka hur tillämpning av spetsteknologier som IT­, bio­, rymd­ och nanoteknik kan bidra till målen i regeringens miljöteknikstrategi. Läs rapporten här (pdf). 

Från Nyhetsbrev nr.3 2015 – mars. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.