2015-04-21 |

Hallå där…


RUNE KARLSSON, projektledare, NordMiljö AB, koordinator för projektet Påverkansplattform för nanomaterial och nanosäkerhet

red_rune1Påverkansplattformsprojektet avslutades i mars 2015. Vad har varit syftet med projektet?

– Tillsammans med SwedNanoTech har vi skapat en nationell plattform för att förbättra förutsättningar för ett ökat deltagande av svenska aktörer inom EUs Horisont 2020 (H2020) program, framförallt inom NMP (nanoteknologi, avancerade material och produktion) med särskilt fokus på nanosäkerhet.

Vi har identifierat viktiga nationella ämnesområden och kartlagt den svenska forskningskompetensen samt mobiliserat svenska huvudaktörer från både akademin, industrin, myndigheter och NGOs. En nationell samsyn har formulerats och effektiva kanaler till EU kommissionen skapats för att påverka kommande utlysningar inom H2020.

Den 26 maj hålls en slutworkshop i Stockholm där en rapport från projektet kommer att presenteras. Vad är det viktigast från den rapporten?

– För första gången har svensk kompetens, nyckelaktörer och nationella prioriteringar kartlagts. Vi har utvecklat en handlingsplan och strategi som ska implementeras för att på ett systematisk sätt påverka kommande H2020 utlysningar. Ett kvalificerad stöd till svenska aktörer som vill delta i H2020 och andra relevanta forskningsprogram som berör nanosäkerhet skulle bidra till att öka svenska forskningsansökningars konkurrenskraft internationellt. Detta skulle vara av betydelse såväl för framtida innovation och teknisk utveckling som förutsättningarna för riskbedömning och därmed ligga till grund för hållbar tillväxt inom svensk nanoteknik.

Hur går arbetet vidare nu efter att projektet har avslutats?

– Vi kommer att arrangera workshops åtminstone en gång per och skicka ut kontinuerlig information om utarbetandet av kommande H2020 NMP utlysingar. Av speciell betydelse är att svenska aktörer deltar i arbetsgrupperna inom EUs NanoSafetyCluster eftersom det är framförallt inom denna plattform som kommande utlysningar inom nanosäkerhet bereds.

Vi kommer även att arbeta formellt genom att få in synpunkter via nationella medlemmar och experter i andra beredningsgrupper (programkommittén, NMP rådgivande grupp, expertgruppen för nanoteknologi, europeiska teknikplattformar osv) och kommunicera behovet av att inkludera svenska synpunkter och styrkeområden i kommande H2020 utlysningar.

Från Nyhetsbrev nr.4 2015 – april. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.