2015-06-02 |

Hallå där…


TUULIKKI LINDMARK, PhD, ansvarig för EU Support Office på SwedenBIO

SwedenBIOVad är EU Support Office för något?

EUSMESupport2020 är ett Supportkontor för små och medelstora bolag, där de kan få gratis rådgivning och stöd kring Horizon2020, EU:s pågående forsknings- och innovationsramprogram.

Supportkontoret är finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket, och i projektet/nätverket ingår 8 olika organisationer: RISE-instituten Swerea, Innventia, Swedish ICT och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Supportkontoret vid SwedenBIOEEN-kontoren vid Uminova och LTU Business samt IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vilken typ av små och medelstora företag kan ha nytta av era tjänster?

– Små och medelstora bolag (SME) kan använda Supportkontoret. Enligt EU:s definition har ett SME mindre än 250 anställda. Därutöver ska omsättning vara än mindre än 50m Euro alternativt balansräkning mindre än 43m Euro.

Har du något tips till företag som är nyfikna, men tveksamma, till att söka EU-projekt och finansiering?

– Skaffa information om vad Horizon är och ifall det finns något lämpligt där för just ditt bolag. Den hjälpen kan du få gratis på Supportkontoret. Sen kanske man kommer fram till att det inte finns något som passar (just nu), men det viktiga anser jag är att ta beslut baserat på fakta.

Läs mer om EU Support Office här.

Från Nyhetsbrev nr.5 2015 – maj. (pdf, öppnas i nytt fönster)


Om Hallå där…

Hallå där... är en miniintervju där en person verksam inom, eller med koppling till, nanoteknologi intervjuas med ett par korta frågor. Intervjun är ett inslag i SwedNanoTechs nyhetsbrev där en ny person intervjuas varje månad.Comments are closed.