2015-06-02 |

Långsiktighet och framförhållning nödvändigt


DSCN4563Den 26 maj höll SwedNanoTech och NordMiljö en avslutande workshop för projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial. Workshopen lockade ett femtontal personer från olika verksamheter med koppling till nanoteknik.

Projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial är ett Vinnova-projekt som pågått under åtta månader. Syftet med projektet har varit att kartlägga och mobilisera olika svenska aktörer verksamma inom, eller med koppling till, nanosäkerhetsfrågor.

Under ett antal workshops har inbjudna aktörer diskuterat hur Sverige bör arbeta för att i ett så tidigt skede som möjligt vara med och formulera utlysningstexter för kommande EU-projekt inom området Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP) i forskningsprogrammet Horizon 2020. Syftet är att öka Sveriges deltagande i kommande EU-projekt.

framsidaProjektet var ett A-projekt vilket innebär att möjlighet finns att även söka finansiering för ett B-projekt, något som kommer att göras till hösten.

– Att samla och mobilisera svensk nanokompetens är första steget. Men det viktigaste är att inte tappa tråden efter ett så pass kort projekt. Plattformen måste vara långsiktig och i nästa steg kommer vi att arbeta för så tidigt som möjligt vara med och formulera utlysningstexterna, säger Rune Karlsson, NordMiljö, som har koordinerat projektet.

I projektet har två rapporter tagits fram; en kartläggning över svensk nanokompetens, behov och prioriteringar och en handlingsplan för ökat svenskt deltagande i H2020 NMBP. Rapport 2, som presenterades under slutworkshopen, läser du här (pdf)Comments are closed.