2016-12-19 |

Starkt konsortium leder Mistra-satsning på smarta material


Smarta material är fokus i ett av Mistras nya forskningsprogram. Förhoppningen är att hitta metoder och material med potential att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga substanser. Den nya satsningen ska ledas från KTH under fyra år och SwedNanoTech är en av konsortiets partner.Programmet har som mål att utveckla nya smarta filter baserade på fyra naturligt förekommande material som har det gemensamt att de är porösa och har förmåga att absorbera miljöfarliga substanser ur luft, vatten eller mark.Programtiden är fyra år och kommer att få en budget på totalt 60 miljoner kronor. 51 av dessa kommer från Mistra medan de återstående nio ska komma från medverkande parter. Läs Mistras pressmeddelande här.

 Comments are closed.