2018-04-05 |

Ny styrelse för SwedNanoTech


Sex nya ledamöter går in i SwedNanoTechs styrelse enligt beslut på årsmötet i föreningen som hölls den 4 april.

̶̶ Jag är oerhört glad över denna förstärkning, säger Åsalie Hartmanis, vd på SwedNanoTech. Med de nya ledamöterna får vi in ny klokskap som är så viktig för att utveckla verksamheten.

I SwedNanotech styrelse för 2018 ingår

Jan-Eric Sundgren, styrelsens ordförande. Jan-Eric har en lång och gedigen karriär inom akademi och industri och ett stort engagemang för frågor som rör teknik och samhälle. Han är ordförande i styrgruppen för Tekniksprånget och för det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030

Lars Samuelson, VD för NanoLund. Professor, entreprenör och pionjär inom nanoteknik. Har publicerat över 600 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och är en ofta anlitad huvudtalare vid konferenser. Har startat ett antal företag, bl a Sol Voltaics AB, GLO AB, QuNano AB och Hexagem AB.

Helene Andersson Svahn, KTH. Professor och forskare vid SciLifeLab, styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning samt chef för forskning och innovation på Permobil. Utsedd till Ruter Dam 2016.

Michael Persson, Innovation Manager vid AkzoNobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals och adjungerad professor vid Chalmers.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM. Har tidigare arbetat som konsult inom både affärsutveckling och kommunikation.

Tord Lendau, tidigare VD för Sandviken Medtech. Har industrierfarenhet från Sverige, Europa och USA. investerare som gärna på innovativa företag med global potential.

Maria Strømme, Uppsala universitet. Professor, entreprenör, uppfinnare och visionär. Har ett 30-tal patent, drygt 200 internationella vetenskapsartiklar och en rad styrelseuppdrag i nationella och internationella forskningsråd.

Sarah Fredriksson, PULS Invest. Doktorsexamen från Lunds universitet, grundare av det börsnoterade bolaget Genovis AB. Engagerad i life sience-branschen genom olika styrelseuppdrag. Hon har ett stort personligt intresse för innovationer och entreprenörskap inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

Lars Montelius Director General för International Iberian Nanotechnology Laboratory i Braga, Portugal. Professor i nanoteknik vid Lunds universitet. Entreprenör som startat flera nanoföretag i Sverige.

– Den tidigare styrelsen har gjort ett fantastiskt jobb och varit ett starkt stöd sedan verksamheten startade 2011, säger Åsalie Hartmanis. Jag är övertygad om att de som nu lämnar styrelsen kommer att vara goda ambassadörer för svensk nanoteknik även framöver.

 Comments are closed.