2018-05-03 |

EU inför krav på information om Nanomaterial i Reach-lagstiftningen


EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach.

Nio bilagor i Reach-förordningen kommer att ändras.

Läs hela artikeln

 Comments are closed.