2018-08-27 |

Prof. Kristina Edström får KTH´s stora pris 2018


Professor Kristina Edström är årets mottagare av KTH´s stora pris 2018.

Med motivering

”Energi är en ödesfråga för framtiden och genom Kristina Edströms gedigna forskning och kunskap har världen kommit avsevärt närmare en lösning i fråga om energilagring. Genom att ladda sin forskargärning med lika delar integritet och ihärdighet har Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, byggt upp världsledande batteriforskning. Genom att inspirera och dela med sig av sin kreativa kompetens till yngre forskare är hon också en garant för en kvalitativ återväxt för framtiden.”

Läs mer om priset här

Missa inte Kristina Edström under årets NanoForum, hon kommer då tala mer om sin Forskning!

För mer info om NanoForum se: www.nanoforum2018.com

 Comments are closed.