Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Vilka hinder finns för svensk nanoforskning att bli nya företag och tjänster? Vilka åtgärder behöver göras nu för att skapa förutsättningar för morgondagen?

Agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling ger både en översikt över utmaningar för nanoinnovation och förslag på åtgärder och lösningar. Agendan har tagits fram i ett samarbete mellan svensk storindustri, utvecklingsföretag, forskningsinstitut, universitet och ickestatliga organisationer, med SwedNanoTech som koordinator.

Nanoteknik-for-hallbar-samhallsutveckling-SwedNanoTechSyftet med arbetet var att skapa ett konsortium med relevanta aktörer för att tillsammans formulera hinder och lösningar för svenska innovationer baserade på nanoteknik.

Fem åtgärder identifieras i agendan :

  • Stärka kommersialiseringen
  • Stärka legitimiteten
  • Upprätthålla en god kunskapsbas
  • Stimulera starka drivkrafter
  • Stärka och underhålla gemensamma resurser

Läs agendan Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling här (öppnas i pdf)


Hur vi arbetat

Genom ett antal workshops, varav en tillsammans med Dansk Teknologisk Institut, har vi tagit del av olika aktörers åsikter och klokskap. Underlaget utgörs av analyser av offentliga forskningsfinansiärers statistik, patentinformation samt telefonintervjuer av representanter från företag, forskningsinstitut, universitet och kommunal verksamhet.

På uppdrag av SwedNanoTech har undersökningsföretaget SKOP genomfört en fokusgruppsdiskussion bland studenter som läser teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet för att få en uppfattning om hur nästa generations ”vetenskapare” tänker om framtid, möjligheter och utmaningar kring nanoteknik.

Konsortiet har arbetat med öppenhet gentemot andra agendor så som belysnings-, elektronik-, hårdvaru-, produktionsagendan samt agendan Internet of Things. Vi har även hållit de anordnade workshoparna öppna för personer inom kommunal verksamhet samt för allmänheten.

Arbetet finansierades av Vinnova och agendan är en slutrapport för Vinnovaprojekt 2012-01866, Strategisk forsknings- och innovationsagenda. Arbetet genomfördes hösten 2012/våren 2013.


Medlemmar i konsortiet

200x200px_Maria_Stromme Maria Strømme
Professor i nanoteknologi vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Fredrik Höök Fredrik Höök
Professor i biologisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola

Lars Montelius Lars Montelius
Professor i nanoteknik, Lunds universitet
Maria Åstrand Maria Åstrand
Avdelningschef för Materials Physics, Sandvik Coromant R&D

Jan Andersson Jan Andersson
Avdelningschef Nanoelektronik, Acreo Swedish ICT
Ulla Elofsson Ulla Elofsson
Manager CODIRECT vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Björn Fagerberg Björn Fagerberg
Läkare för Miljön. Prof em, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Babak Heidari
CTO, Obducat


Claire Pitois
R&D Group Manager, ABB