Bli samarbetspartner

Våra samarbetspartners bidrar till nätverket och verksamheten utifrån sina specifika förutsättningar. Det kan till exempel innebära att samarrangera föreläsningar och seminarium, hjälpa till med distribution av information i det egna nätverket eller agera bollplank i olika frågor.

Är ni intresserade av ett eventuellt samarbete med SwedNanoTech, kontakta Åsalie Hartmanis070-375 7383 eller genom asalie.hartmanis(at)swednanotech.com för mer information.