Nyheter

2014-10-31 |

Årligt NANoREG-möte hölls i Stockholm

Den 20 oktober samlades de svenska aktörerna i EU-projektet NANoREG för ett heldagsmöte i SPs lokaler vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Mötet arrangerades av NANoREG, SP och SwedNanoTech. Sammankomsten var det öppna och årligt återkommande partnermötet på vilket de svenska deltagarna inom projektet presenterar sina aktiviteter för varandra och för intresserade besökare.

Läs mer


2014-10-21 |

Nanoteknik i fokus på NanoForum: Connect

Nanoforskning i världsklass, en djupdykning i industrins innovationsbehov och europeiska exempel på lyckade samverkansprojekt. Den 13 – 14 oktober hölls NanoForum: Connect i Lund. Konferensen NanoForum: Connect var ett samarrangemang mellan SwedNanoTech och Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet.  Konferensen kombinerade Nanometerkonsortiets årsmöte med en matchmaking- och föreläsningsdag på initiativ av SwedNanoTech.

Läs mer


2014-10-06 |

Projektet Påverkansplattform om nanosäkerhet och nanomaterial igång

Den 20 augusti hölls det första, inledande mötet för projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial. Projektet, som sträcker sig till mars 2015, koordinas av NordMiljö i samarbete med SwedNanoTech. Påverkansplattformen är ett Vinnova-projekt med syftet att samordna och integrera kunskap, expertis, resurser och verksamheter på olika nivåer och i olika sektorer i Sverige för att…

Läs mer


2014-06-18 |

SwedNanoTech får halv miljon för nanoprojekt

Föreningen SwedNanoTech har beviljats anslag på 500 000 kronor från ÅForsk, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, för projektet ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”. Det beviljade projektet, ”Nanoinnovation för konkurrenskraft”, syftar till att i nära dialog med företag och industri formulera konkreta frågeställningar som sedan matchas med relevant kompetens från svenska universitet och institut.

Läs mer


2014-05-30 |

Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet

SwedNanoTech och NordMiljö AB har fått Vinnovas uppdrag att skapa en nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial inom Horisont 2020. Syftet är att mobilisera svenska aktörer inom dessa områden, identifiera tema som är relevanta ur svensk synpunkt, formulera en nationell samsyn och skapa effektiva kanaler till EU-kommissionen för att påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020…

Läs mer


Sorry, no posts matched your criteria.