Nyheter

2014-04-30 |

Inbjudan till årsmöte, 14 maj 2014

Medlemmar i den ideella föreningen SwedNanoTech kallas  till årsmöte tisdag 14 maj, kl.17.00. Årsmötet hålls i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Efter årsmötet bjuds deltagarna på en enkel middag. Maila Åsalie Hartmanis, asalie.hartmanis@swednanotech.com, senast 6 maj om du önskar komma. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val…

Läs mer


2014-04-22 |

Time to register for NanoForum 2014, May 15th!

Welcome to a big conference on tiny matters! On May 15th, NanoForum 2014 will take place in Stockholm, Sweden. The theme is Public Private Partnerships with presentations spanning all the way from international policy issues right down to hands-on examples from existing programmes. Don’t miss the opportunity for an excellent overview over the nanotechnology safety and innovation work being done in Europe…

Läs mer


2014-04-07 |

Vanligt missförstånd om nano i kosmetika

Det rapporteras med jämna mellanrum om förekomsten av nanopartiklar i kosmetika. Inte sällan handlar det om negativt vinklade, bland rent felaktiga, reportage. En vanlig missuppfattning är att nanopartiklar i kosmetiska produkter kan tränga igenom huden och ta sig in i kroppen. Den 3 april höll SwedNanoTech i samarbete med Folkuniversitetet i Stockholm föreläsningen Nano i…

Läs mer


2014-03-20 |

SwedNanoTech lämnar remissvar om nanoutredning

En nationell nanostrategi, utökade anslag till säkerhetsforskning och tätare samarbete med EU för reglering av nanomaterial – det är några punkter som SwedNanoTech tar upp i sitt remissvar till betänkandet Säker utveckling! – Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial. I betänkandet identifierar regeringens särskilda utredare Ethel Forsberg tre övergripande förbättringsområden: att kunskapen…

Läs mer


2014-03-07 |

Nanoporösa material för framtidens medicin?

Den 27 februari hölls den första av vårens fyra planerade föreläsningar om nanoteknologi i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Föreläsare var nanoforskaren Johan Gómez de la Torre från Uppsala universitet. Han berättade om vad nanoporösa material är och hur de kan komma att användas som läkemedelsbärare för framtidens medicin. När vi äter en tablett med läkemedel så…

Läs mer


Sorry, no posts matched your criteria.