2014-09-18 |

Presentation av LICARA nanoSCAN


Seminariet är tyvärr inställt.

Funderar du på om nanoteknik kan vara något för ditt företag? Letar du efter fakta och vägledning kring nanomaterial? 

LICARA-18-sept2Den 18 september arrangerar SwedNanoTech ett halvdagsseminarium i Lund där webbverktyget LICARA nanoSCAN presenteras av representanter från EU-projektet.

Verktyget är ett resultat av EU-projektet LICARA (Life Cycle Approach and Human Risk Assessment) där tillverkarens och användarens behov ställs i fokus.

LICARA nanoSCAN ger en första, övergripande analys som omfattar miljö, hälsa, regelverk, ekonomi och konsumentaspekter för en viss användning. Den kan ligga till grund för små och medelstora företag att fatta goda beslut om huruvida man bör, eller inte bör, satsa på nanoteknik.

Under eftermiddagen presenteras fyra fallstudier där användning av nanomaterial i produkter analyserats med hjälp av verktyget:

Titandioxid i nanostorlek i smutsavvisande färg för bostäder;
Flerskiktade kolnanorör (CNT MW) i bränsleceller;
Silver i nanostorlek i rengöringsdukar;
Silver i nanostorlek i antibakteriell beläggning för dörrhandtag på sjukhus.


Detaljer

Datum: 18 september, 2014
Tid: 12.00 – 16.30
Plats: Ideon Science Park, Scheelevägen 15, 223 63, Lund. Agora, lokal Square
Pris Kostnadsfritt
Språk: Några presentationer är på engelska


Program

12.00 – 13.00 Registrering och lunchmacka
13:00 – 13:20 Möjligheter och risker med nanomaterial
13:20 – 14:00 LICARA nanoSCAN: att utvärdera möjligheter och risker med en produkt med nanomaterial jämfört med en konventionell produkt
14.00 – 14.20 Kaffe
14.20 – 15.00 Gör det själv med nano skanning och Meet-the-experter
15:00 – 16:30 Diskussion och sammanfattning


Om LICARA

LICARA-projektet har genomförts inom ramen för EU:s sjunde ramprogram FP:7 mellan oktober 2012 och september 2014. Konsortiet har bestått av europeiska medlemsorganisationer, företag och forskningsinstitut. Projektet hade följande målsättningar:

• Utveckla ett verktyg till förmån för små och medelstora företag för att enklare och effektivare kunna göra relevanta analyser av nanomaterial;
• Visa på verktygets användbarhet genom konkreta fallstudier;
• Sammanställa riktlinjer, till förmån för små och medelstora företag, där en balanserad bild av för- och nackdelar med nanomaterial kan fås;
• Sprida information om verktyget, fallstudierna och riktlinjerna till små och medelstora företag.

Mer information hittas på www.licara.eu.


Anmälan

Seminariet är tyvärr inställt.


Loading Map....

Datum
18/09 2014

Tid
12:00 - 16:30

Plats
Ideon Science Park

KategorierComments are closed.