Bli medlem i SwedNanoTech

Som medlem i SwedNanoTech är du med och marknadsför Sverige som en världsledande aktör på ett teknologiområde som bidrar till ett resurssnålt, energieffektivt och hållbart samhälle.

Du får tillgång till ett nätverk av klokskap på universitet och företag, personer som delar både din vision och din verklighet. Vi ordnar seminarier och workshops efter dina behov och är lyhörda för dina önskemål, var i landet du än är verksam. Vi skapar en gemensam svensk plattform på internationella mässor och du kan själv påverka verksamheten och driva angelägna frågor genom att delta i arbetsgrupper.


Företags- eller institutsmedlemskap

Avgifterna gäller från och med januari 2016

Medlemsavgift_________________________ 500:-/kalenderår
Serviceavgift
< 10 st anställda: 3 000:-/kalenderår
10-49 st anställda: 7 500:-/kalenderår
50-99 st anställda: 15 000:-/kalenderår
> 99 st anställda: 45 000:-/kalenderår

>>Medlemsansökan Företag/Institut


Universitets- Institutsmedlemskap

Medlemsavgift__________________________ 500:-/kalenderår
Serviceavgift 15 000:-/kalenderår

>> Medlemsansökan universitet


Individuellt medlemskap

Individuellt medlemskap____________ 500:-/kalenderår
Studentmedlemskap 300:-/kalenderår

>> Klicka här för anmälningsformulär (individuellt medlemskap) i pdf-form
>> Klicka här för anmälningsformulär (studentmedlemskap) i pdf-form


SwedNanoTech’s stadgar hittar du här.