NanoForum är en heldagskonferens som arrangeras av SwedNanoTech. Syftet med konferensen är att ge en övergripande bild av aktuell nanoteknologi. Konferensen gör nedslag i forskning, entreprenörskap och lagstiftning med anknytning till nanoteknik. Under konferensen arrangeras en företagsutställning där SwedNanoTechs medlemmar och samarbetspartners har tillfälle att  göra reklam för sina företag. Medlemmar i SwedNanoTech kan ställa ut till en förmånlig kostnad. Det går naturligtvis bra att ställa ut även om man inte är medlem eller samarbetspartner.

NanoForum har arrangerats under sex år. Sedan fem år tillbaka delas utmärkelsen Årets nanoföretag ut. Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma ett ungt, ansvarsfullt företag med en tydlig nanoteknisk

Läs mer:
Om Årets nanoföretag