NanoForum är en heldagskonferens som arrangeras av SwedNanoTech. Syftet med konferensen är att ge en övergripande bild av aktuell nanoteknologi. Konferensen gör nedslag i forskning, entreprenörskap och lagstiftning med anknytning till nanoteknik. Under konferensen arrangeras en företagsutställning där SwedNanoTechs medlemmar och samarbetspartners har tillfälle att  göra reklam för sina företag. Medlemmar i SwedNanoTech kan ställa ut till en förmånlig kostnad. Det går naturligtvis bra att ställa ut även om man inte är medlem eller samarbetspartner.

NanoForum har arrangerats under sex år. Sedan fem år tillbaka delas utmärkelsen Årets nanoföretag ut. Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma ett ungt, ansvarsfullt företag med en tydlig nanoteknisk profil.

Den 4 och 5 juli arrangeras NanoForum 2019 på Clarion Hotel Malmö Live. Årets teman är Investing for the Future, The Startup Scene och The Electric Society.

Mer information om NanoForum 2019 och anmälan:
www.mkon.nu/IVC21

Läs mer:
Om Årets nanoföretag


NanoForum 2018

Årets NanoForum kommer att hållas på humanistiska teatern i Uppsala den 23 oktober.

Årets tema är “Sustainable Nanomaterials/Solutions – Life Cycle Impacts & Future Business Models”.

Detaljerat program och anmälningslänk finns > här

Vid frågor kontakta oss på info@swednanotech.com

_______________________________________________________________________________________________

Vill du vara med som partner i detta event?

Kontakta Göran Lidgren för frågor om partnerskap i NanoForum 2018

goran.lidgren@swednanotech.com

_______________________________________________________________________________________________

Nanoforum anordnas i samarbete med Uppsala kommun