Om SwedNanoTech

casino online suisseSwedNanoTech är Sveriges första paraplyorganisation för landets nanoteknikaktörer. Föreningen bildades år 2010 för att profilera Sverige som ett framstående nanoteknologiland inom forskning och produkter, men också som ett land med investeringsmöjligheter.

10.002 270px_bred

Nanoteknik är idag ett av de hetaste forskningsområdena i världen och Sverige har stora möjligheter att bli ett viktigt centrum för nanovetenskap och innovativa produkter. Resultatet av forskningen har genererat en rad nya företag och nanoteknik har pekats ut somett potentiellt tillväxtområde för svensk industri. Länder som USA, Kina, Japan och Ryssland är intresserade av vår kunskap. Nu gäller det att drar nytta av Sveriges försprång och företagens affärsmöjligheter.

Vi vill samla Sveriges nanoteknikaktörer för att tillsammans forma landskapet för svensk nanoteknik. Syftet med SwedNanoTech är att påverka, att skapa mötesplatser och att bygga broar mellan akademi, industri, näringsliv och allmänhet.


10.002 270px_bred

Hur vi arbetar

Vi tror att innovation och nyttiggörande av forskning inte händer av sig själv. Det krävs incitament, sammanhang och resurser för att få hjulen i rörelse. Att skapa möten som fungerar som naturliga samlingsplatser för forskare, investerare och politiker tror vi är en del av det incitamentet. Vi tror på att mötas.

Under den tiden som SwedNanoTech har varit verksamma har vi anordnat tre stora konferenser, ett antal workshops, skrivit en agenda för nanoteknik i ett hållbart samhälle, deltagit på mässor och publicerat debattartiklar.