Vision och mål

Syftet med SwedNanoTech är att vara ett verktyg för våra medlemmar att hitta personer, kompetens eller sammanhang som på egen hand skulle vara svårt att komma i kontakt med. Genom att fortlöpande skapa och underhålla våra kontaktytor tror vi att nätverk både skapas och hålls starka.

4.013 Sverige-06

Vision

Att Sverige om tio år är känt för sitt goda innovationsklimat och för sin starka forskningsinfrastruktur. Att nanoteknikföretag både bildas och stannar i Sverige på grund av landets gynnsamma förutsättningar. Att det finns tydliga och lättillgängliga verktyg för forskare, investerare och studenter att hitta den kompetens eller det sammanhang som är viktigt för dem just där och då. Att SwedNanoTech är en naturlig portal för information om nanoteknik och en stark röst i debatten.

Mål

  •   Skapa en tydlig profil för svensk nanoteknik både nationellt och internationellt
  •   Möjliggöra goda samarbeten mellan nanoteknikaktörer genom olika typer av kontaktytor
  •   Verka för fungerande riskkapitalförsörjning vid kommersialiseringar av nya applikationer med nanoteknologi
  •   Arbeta konsekvent för en ansvarsfull utveckling av nanoteknikfältet
  •   Fungera kunskapsspridande och nyanserat om nanoteknik i syfte att öka förståelse och acceptans