Referensgrupp

Referensgruppen är SwedNanoTechs omvärldsbevakare som träffas omkring tre gånger per år. Med erfarenhet från akademi och företagsvärlden och med en blandad expertis är referensgruppen ett starkt stöd för att välja rätt fokus för verksamheten.


Referensgruppen består av:

Lars Montelius, Lunds universitet, ordförande
Nicklas Bergman, Intergalactic Industries
Per Delsing, Chalmers
Sarah Fredriksson, Genovis AB
Hans Hentzell, Swedish ICT AB
Lars Hultman, Linköpings universitet
Greger Håkansson, Ionbond Sweden AB
Ulf Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan
Heiner Linke, Lunds universitet
Claire Pitois, ABB
Lars Samuelson, Glo AB
Maria Strömme, Uppsala universitet