Vad är nanoteknik?

Att nanoteknik kan var svårt att förstå är inte så konstigt. Det är nästan obegripligt smått, används inom en rad helt olika sammanhang och tycks kunna bidra med allt ifrån hissar till yttre rymden till lösningar på globala utmaningar. Men vad är det egentligen?
4.007 Nano betyder dvärg-03

Med nanoteknik menas teknik eller tekniska detaljer som är 1 – 100 nanometer i storlek. Nanoteknik är en teknologi som definieras som att arbeta med, och/eller framställa saker på, atomstorlek. Nanoteknik handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system som har förbättrade eller nya egenskaper.

Nanoteknik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde inom ämnen som materialvetenskap, mekanik, elektronik, biologi och medicin. Det kan vara svårt att skilja på vad som omfattas av begreppet nanoteknik och angränsande områden så som mikroteknologi, mikroelektronik, teknisk fysik och materialdesign.

Casino online


En miljarddels meter

Nano är en måttenhet precis som meter, kilometer och decimeter är. En nanometer är en miljarddels meter. Nanometer, eller nm, används för att beskriva saker som är mindre än en mikrometer. I storleksordning ser skalan ut såhär: decimeter, centimeter, millimeter, mikrometer, nanometer, pikameter och femtometer.

4.006 Måttenheter-02Inom forskning används nanometer bland annat för att beskriva storleken på ljusets våglängder eller avståndet mellan två atomers bindning. Begreppet nano är även ett prefix, det vill säga ett ord som kan användas till att ge andra ord egenskaper, något som blir tydligt på alla de nano-ord som redan nu finns: nanomaterial, nanoforskning, nanopartikel, nanostrukturerade ytor och så vidare.


Nanopartiklar både tillverkas och finns naturligt

4.009 partikel

En nanopartikel brukar definieras som en partikel med en storlek på mellan 1-100 nanometer. Inom fältet görs skillnad på naturliga nanopartiklar och tillverkade nanopartiklar. Det finns många exempel på naturligt förekommande nanopartiklar. När du tänder en tändsticka frigörs till exempel mängder av naturliga kolnanopartiklar.

Tillverkade nanopartiklar, eller ENP (Engineered Nano Particles), är partiklar som forskare manipulerat för att förstärka dess egenskaper, eller för att ge det helt nya.


Gränserna för vad som är biologi, fysik och kemi suddas ut på nanonivå

Det som gör nanoteknik så speciellt är att ämnen beter sig på ett annat sätt på nanonivå än de gör på större skala. Det kan låta konstigt men är egentligen ganska logiskt: vi som lever på en betydligt större skala är vana att vår värld beter sig på ett visst sätt. När vi färdas ner i storlek till en miljarddels meter ser världen helt annorlunda ut. Det vi väljer att dela upp i kategorier så som biologi, fysik och kemi blir på nanonivå ett gemensamt land. Gränserna för vad som är vad suddas helt enkelt ut.

4.008 The Confluence of Biology, Chemistry