Rapporter och kompendium

Här finner du ytterligare läsning om nanoteknik på både svenska och engelska. Klicka på bilden av broschyren, texten öppnas i ett nytt fönster.

 

SwedNanoTech-Roadmap

Med utgångspunkt i den världsledande kompetens som finns vid svenska universitet och högskolor presenterar Roadmap nanoSverige riktade åtgärder som krävs för att ta forskningen till marknaden, med målet att med innovativ, säker och hållbar nanoteknik förnya svensk industri, att skapa arbetstillfällen i framtida och befintliga företag och att möjliggöra helt nya industrisektorer.

Utgiven av: SwedNanoTech, 2017  Språk: Svenska


5.008 SwedNanoTech-Agenda-for-hallbar-samhallsutveckling-1
Agenda: Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Broschyren är ett resultat av ett nära samarbete mellan SwedNanoTech och nio svenska aktörer inom nanoteknikfältet. Agendan berör de hinder för innovation som identifierats samt innehåller konkreta förslag på hur Sverige bör arbeta för att säkra den svenska nanoteknikkompetensen.

Utgiven av: SwedNanoTech, 2013
Språk: Svenska


5.009 SwedNanoTech-broschyr-2012
SwedNanoTech

I broschyren kan du läsa om föreningen SwedNanoTech, få en snabbkurs i nanoteknik samt möta fem nanoprofiler som som berättar om sitt arbete med nanoteknik.

Utgiven av: SwedNanoTech, 2012
Språk: Svenska


5.001 What-is-nanotechnology-a-guide-1
What is Nanotechnology? A guide

En bra och övergripande guide till nanoteknikens värld. I guiden kan du läsa om historia kring nanoteknik, steget från mikro till nano samt hur och inom vilka fält som tekniken kan tillämpas. 

Utgiven av: Nano – the magazine for small science
Språk: Engelska


5.006 Nanoparticles-Before-Nanotechnology-Nanowiki-1

Nanoparticles before Nanotechnology

En genomgång av olika typer av nanopartiklar som både är naturligt förekommande och tillverkade. Innehåller även konkreta Hands on-beskrivningar av experiment på nanonivå.

Utgiven av: nanowiki.info, 2013
Språk: Engelska


5.004 Nanocom-commercialisation-guidlines-1 Commercialisation Guidelines

Hur kommersialiserar man nanoteknik? Häftet har tagits fram i samband med EU-projektet NanoCom och syftar till leda läsaren från idé till produkt i en nanoteknisk kontext.

Utgiven av: NanoCom
Språk: Engelska


5.005 Vinnova-nationell-strategi-for-nanoteknik
Nationell strategi för nanoteknik

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att främja hållbar tillväxt. Detta är deras förslag på en nationell strategi för nanoteknik, som tagits fram på uppdrag av regeringen. I strategin tas utmaningar och möjligheter upp som Sverige har inom fältet.  

Utgiven av: Vinnova, 2010
Språk: Svenska


5.010 Vinnova-Innovationer-och-ny-teknik-2013
Innovationer och ny teknik

I en teknologisk värld blir forskningsbaserad kompetens en allt viktigare förutsättning för utvecklandet av ny teknik. Den här skriften är en överskådlig sammanfattning av 40 års studier av sambanden mellan innovationer, teknik och forskning.

Utgiven av: Vinnova, 2013
Språk: Svenska


5.003 KemI-saker-anvandning-av-nanomaterial
Säker hantering av nanomaterial – behov av reglering och andra åtgärder

Rapporten är producerad av Kemikalieinspektionen på uppdrag av regeringen med syfte att undersöka behovet av ytterligare lagstiftning kring hanteringen av nanomaterial. Rapporten ger en god inblick i hur den nuvarande lagstiftningen ser ut, samt berör hur andra länder har agerat. 

Utgiven av: Kemikalieinspektionen, 2010
Språk: Svenska

^ Till toppen av sidan